บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรมเลเซอร์ จำกัด โดดเด่นเรื่องการเอาใจใส่ลูกค้า และความตรงต่อเวลา ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 30 ปี ทำให้เป็นที่ยอมรับ และไว้วางใจแก่ลูกค้ามากมาย ทางบริษัทได้นำเข้าเครื่องจักรเลเซอร์ต่างๆ ทั้งในยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น เพื่อความเที่ยงตรง และเป็นมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ทางเราได้ผนวกทั้งวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ และนวัตกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพของบริษัท ให้ได้ชิ้นงาน ละบริการที่มีประสิทธิภาพ
โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าในราคาเป็นธรรม

© 2014 laserbangkok.com All Rights Reserved.